För att vara behörig för stipendium från stiftelsen skall du studera på gymnasium. För studier i grundskola eller vid universitet och högskola utdelas inte stipendium.

Stipendierna är behovsprövade och bedömning görs med utgångspunkt från den sökandes betyg och ekonomiska förutsättningar. Du skall ha godkända studieresultat och god närvaro. Du får inte vara äldre än 23 år vid läsårets utgång.

 

Ansökningssystemet är öppet från 1 - 30 juni. Du skall ha registrerat och skickat in din ansökan senast den 30 juni klockan 23:59.

Ansökan görs via länken Ansökan på vår hemsida. All information för hur ansökan ska fyllas i finns under länken Anvisningar. Det är viktigt att du läser anvisningarna innan du skapar ett konto och loggar in.

Till ansökan skall bifogas:

  • personbevis för studier (beställs hos Skatteverket)
  • kopia av senaste betyg (vårterminsbetyget) med uppgift om frånvaro
  • kopia av båda föräldrarnas senaste slutskattebesked*

För att få bidrag måste du fylla i samtliga obligatoriska uppgifter i ansökningssystemet och bifoga de bilagor som efterfrågas. Om du inte har möjlighet att lämna begärda uppgifter måste du förklara varför.

Har du inte fått ditt vårterminsbetyg före den 30 juni, har du möjlighet att komplettera med en kopia direkt till stiftelsen före den 30 september. Se adress under fliken Kontakt.

 

Obs!  En ansökan utan bilagor är ofullständig och kommer inte att godkännas.

 

Besked ges till samtliga sökande via e-post. Eventuellt beviljat bidrag betalas ut senast under november månad till det bankkonto som angivits i ansökan.

 

*) Uppgifter om föräldrarnas ekonomi skall lämnas även om sökanden har fyllt 18 år. Detta gäller också om sökandens ekonomi är skild från föräldrarnas. Om föräldrarna är skilda önskar stiftelsen ändå uppgift om båda föräldrarna och gärna även om eventuella styvföräldrar.

Taxeringsuppgifter är offentliga och kan efterfrågas hos Skatteverket.

 

 

 

För att vara behörig för stipendium från stiftelsen skall du studera på gymnasium. För studier i grundskola eller vid universitet och högskola utdelas inte stipendium.

Stipendierna är behovsprövade och bedömning görs med utgångspunkt från den sökandes betyg och ekonomiska förutsättningar. Du skall ha godkända studieresultat och god närvaro. Du får inte vara äldre än 23 år vid läsårets utgång.

 

Ansökningssystemet är öppet från 1 - 30 juni. Du skall ha registrerat och skickat in din ansökan senast den 30 juni klockan 23:59.

Ansökan görs via länken Ansökan på vår hemsida. All information för hur ansökan ska fyllas i finns under länken Anvisningar. Det är viktigt att du läser anvisningarna innan du skapar ett konto och loggar in.

Till ansökan skall bifogas:

  • personbevis för studier (beställs hos Skatteverket)
  • kopia av senaste betyg (vårterminsbetyget) med uppgift om frånvaro
  • kopia av båda föräldrarnas senaste slutskattebesked*

För att få bidrag måste du fylla i samtliga obligatoriska uppgifter i ansökningssystemet och bifoga de bilagor som efterfrågas. Om du inte har möjlighet att lämna begärda uppgifter måste du förklara varför.

Har du inte fått ditt vårterminsbetyg före den 30 juni, har du möjlighet att komplettera med en kopia direkt till stiftelsen före den 30 september. Se adress under fliken Kontakt.

 

Obs!  En ansökan utan bilagor är ofullständig och kommer inte att godkännas.

 

Besked ges till samtliga sökande via e-post. Eventuellt beviljat bidrag betalas ut senast under november månad till det bankkonto som angivits i ansökan.

 

*) Uppgifter om föräldrarnas ekonomi skall lämnas även om sökanden har fyllt 18 år. Detta gäller också om sökandens ekonomi är skild från föräldrarnas. Om föräldrarna är skilda önskar stiftelsen ändå uppgift om båda föräldrarna och gärna även om eventuella styvföräldrar.

Taxeringsuppgifter är offentliga och kan efterfrågas hos Skatteverket.

 

 

 

Login