För att vara behörig för stipendium från stiftelsen skall du studera på gymnasium. För studier i grundskola eller vid universitet och högskola utdelas inte stipendium.

Stipendierna är behovsprövade och bedömning görs med utgångspunkt från den sökandes betyg och ekonomiska förutsättningar. Du skall ha godkända studieresultat och god närvaro. Du får inte vara äldre än 23 år vid läsårets utgång.

Till ansökan skall bifogas personbevis för studier (beställs hos Skatteverket), kopia av senaste betyg (vårterminsbetyget) med uppgift om frånvaro, samt kopia av båda föräldrarnas senaste slutskattebesked.*

Ansökningssystemet är öppet från 1 - 30 juni. Du skall ha registrerat och skickat in din ansökan senast den 30 juni klockan 23:59.

Du ansöker via länken Ansökan på hemsidan. Innan du går in i systemet och börjar registrera dig är det viktigt att du läser anvisningarna om hur ansökan fylls i. Vi rekommenderar starkt att du skriver ut anvisningarna  och har dem bredvid dig när du gör din ansökan.

För att du ska ha en chans att få bidrag måste du registrera samtliga obligatoriska uppgifter i ansökningssystemet och bifoga de bilagor som efterfrågas. Om du inte har möjlighet att lämna begärda uppgifter måste du förklara varför.

Obs! Ofullständig ansökan kan inte behandlas.

Besked ges via e-post. Eventuellt beviljat bidrag betalas ut senast under november månad till det bankkonto du har angivit i din ansökan.

 

*) Uppgifter om föräldrarnas ekonomi skall lämnas även om sökanden har fyllt 18 år. Det gäller också om sökandens ekonomi är skild från föräldrarnas. Om föräldrarna är skilda önskar stiftelsen ändå uppgift om båda föräldrarna och gärna även om eventuella styvföräldrar.

Taxeringsuppgifter är offentliga och kan efterfrågas hos Skatteverket.

 

 

 

För att vara behörig för stipendium från stiftelsen skall du studera på gymnasium. För studier i grundskola eller vid universitet och högskola utdelas inte stipendium.

Stipendierna är behovsprövade och bedömning görs med utgångspunkt från den sökandes betyg och ekonomiska förutsättningar. Du skall ha godkända studieresultat och god närvaro. Du får inte vara äldre än 23 år vid läsårets utgång.

Till ansökan skall bifogas personbevis för studier (beställs hos Skatteverket), kopia av senaste betyg (vårterminsbetyget) med uppgift om frånvaro, samt kopia av båda föräldrarnas senaste slutskattebesked.*

Ansökningssystemet är öppet från 1 - 30 juni. Du skall ha registrerat och skickat in din ansökan senast den 30 juni klockan 23:59.

Du ansöker via länken Ansökan på hemsidan. Innan du går in i systemet och börjar registrera dig är det viktigt att du läser anvisningarna om hur ansökan fylls i. Vi rekommenderar starkt att du skriver ut anvisningarna  och har dem bredvid dig när du gör din ansökan.

För att du ska ha en chans att få bidrag måste du registrera samtliga obligatoriska uppgifter i ansökningssystemet och bifoga de bilagor som efterfrågas. Om du inte har möjlighet att lämna begärda uppgifter måste du förklara varför.

Obs! Ofullständig ansökan kan inte behandlas.

Besked ges via e-post. Eventuellt beviljat bidrag betalas ut senast under november månad till det bankkonto du har angivit i din ansökan.

 

*) Uppgifter om föräldrarnas ekonomi skall lämnas även om sökanden har fyllt 18 år. Det gäller också om sökandens ekonomi är skild från föräldrarnas. Om föräldrarna är skilda önskar stiftelsen ändå uppgift om båda föräldrarna och gärna även om eventuella styvföräldrar.

Taxeringsuppgifter är offentliga och kan efterfrågas hos Skatteverket.

 

 

 

Login