Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse avser att för läsåret 2018 - 2019 dela ut stipendier till behövande unga personer som studerar på gymnasienivå.

Endast den som har godkända studieresultat och god närvaro kan få stipendium. Stipendium utdelas inte för studier i grundskolan eller för studier vid universitet och högskolor. Den som fyllt 25 år kan inte heller få stipendium.

Ansökan om stipendium skall göras på särskilt formulär och insändas till stiftelsen under adress: Box 34022, 100 26 Stockholm, under tiden 1 - 20 juni.

Formulär kan hämtas från hemsidan från 15 april eller beställas hos stiftelsen, under samma adress.

Till ansökan om stipendium skall bifogas kopia av senaste skolbetyg (vårterminsbetyget 2018) med uppgift om frånvaro, personbevis för studier samt kopia av båda föräldrarnas/styvföräldrars senaste slutskattebesked.*

Kompletteringar kan insändas t.o.m 1 september.

Den som skall börja gymnasiet eller byter skola måste skicka in ett närvarointyg omedelbart efter höstterminens början, senast 1 september.

Ansökan som ej är fullständig kan komma att lämnas utan åtgärd.

Utbetalning av tilldelade medel eller besked om stiftelsens beslut meddelas senast under november månad.

 

* Uppgifter om föräldrarnas ekonomi skall lämnas även om sökanden fyllt 18 år. Detta gäller även om sökandens ekonomi är skild från föräldrarnas. Om föräldrarna är skilda önskar stiftelsen ändå uppgifter om båda föräldrarna och gärna även om eventuella styvföräldrar.

Taxeringsuppgifter är offentliga och kan efterfrågas hos Skatteverket. Om du ändå inte kan lämna begärda uppgifter måste du förklara varför under Övriga upplysningar på sid 3.

 

 

 

Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse avser att för läsåret 2018 - 2019 dela ut stipendier till behövande unga personer som studerar på gymnasienivå.

Endast den som har godkända studieresultat och god närvaro kan få stipendium. Stipendium utdelas inte för studier i grundskolan eller för studier vid universitet och högskolor. Den som fyllt 25 år kan inte heller få stipendium.

Ansökan om stipendium skall göras på särskilt formulär och insändas till stiftelsen under adress: Box 34022, 100 26 Stockholm, under tiden 1 - 20 juni.

Formulär kan hämtas från hemsidan från 15 april eller beställas hos stiftelsen, under samma adress.

Till ansökan om stipendium skall bifogas kopia av senaste skolbetyg (vårterminsbetyget 2018) med uppgift om frånvaro, personbevis för studier samt kopia av båda föräldrarnas/styvföräldrars senaste slutskattebesked.*

Kompletteringar kan insändas t.o.m 1 september.

Den som skall börja gymnasiet eller byter skola måste skicka in ett närvarointyg omedelbart efter höstterminens början, senast 1 september.

Ansökan som ej är fullständig kan komma att lämnas utan åtgärd.

Utbetalning av tilldelade medel eller besked om stiftelsens beslut meddelas senast under november månad.

 

* Uppgifter om föräldrarnas ekonomi skall lämnas även om sökanden fyllt 18 år. Detta gäller även om sökandens ekonomi är skild från föräldrarnas. Om föräldrarna är skilda önskar stiftelsen ändå uppgifter om båda föräldrarna och gärna även om eventuella styvföräldrar.

Taxeringsuppgifter är offentliga och kan efterfrågas hos Skatteverket. Om du ändå inte kan lämna begärda uppgifter måste du förklara varför under Övriga upplysningar på sid 3.

 

 

Login