Start Historik Kontakt Anvisningar Ansökan

Landsfiskal Pontus Nohres stiftelse

Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse delar ut stipendier till behövande unga personer för ubildning på gymnasienivå.

Ansökningstiden för läsåret 2024 - 2025 är mellan 1 och 30 juni 2024.

För att vara behörig för stipendium från stiftelsen skall du studera på gymnasium. För studier i grundskola eller vid universitet och högskola utdelas inte stipendium.

Stipendierna är behovsprövade och bedömning görs med utgångspunkt från den sökandes betyg och ekonomiska förutsättningar. Du skall ha godkända studieresultat och god närvaro. Du får inte vara äldre än 23 år vid läsårets utgång.

Ansökningssystemet är öppet från 1 - 30 juni. Du skall ha registrerat och skickat in din ansökan senast den 30 juni klockan 23:59.

Till ansökan skall bifogas:
- personbevis för studier (beställs hos Skatteverket)
- kopia av senaste betyg (vårterminsbetyget) med uppgift om frånvaro
- kopia av båda föräldrarnas senaste slutskattebesked*

Har du inte fått ditt vårterminsbetyg före den 30 juni, har du möjlighet att komplettera med en kopia direkt till stiftelsen före den 15 september. Se adress under fliken Kontakt.

Obs! En ansökan utan bilagor är ofullständig och kommer inte att godkännas.

Besked ges till samtliga sökande via e-post. Eventuellt beviljat bidrag betalas ut senast under november månad till det bankkonto som angivits i ansökan.

*) Uppgifter om föräldrarnas ekonomi skall lämnas även om sökanden har fyllt 18 år. Detta gäller också om sökandens ekonomi är skild från föräldrarnas. Om föräldrarna är skilda önskar stiftelsen ändå uppgift om båda föräldrarna och gärna även om eventuella styvföräldrar. Taxeringsuppgifter är offentliga och kan efterfrågas hos Skatteverket.

Historik

Pontus Nohre var landsfiskal i Skinnskatteberg i norra Västmanland. Han föddes 1883 och 1947 bildade han två stiftelser som 1952 slogs ihop till en stiftelse, Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse. Denna stiftelse verkar än idag och delar ut av avkastningen till välgörande ändamål.

Stiftelsens stadgar föreskriver stödjande av barns och ungdoms vård och fostran eller utbildning, eller vård av behövande åldersstigna, eller vetenskaplig forskning. Stipendier delas i huvudsak ut individuellt till ungdomar som studerar på gymnasienivå i Sverige.

Stiftelsens förmögenhet är främst placerad i värdepapper och årligen delas ca 1,2 miljoner kronor ut. Denna utdelning är befriad från skatt då stiftelsen endast stöder välgörande ändamål.

Stiftelsens grundare Pontus Nohre avled 1958 och styrelsen består idag av tre ledamöter, ordförande och enligt stadgarna följande två ledamöter:
• Rektorn vid Västerås högre allmänna läroverk dvs Rudbeckianska gymnasiet.
• Kyrkoherden eller motsvarande prästman i Karbennings pastorat dvs kyrkoherden i Norberg/Karbennings församling.

Ordföranden i stiftelsen:
Landsfiskal Pontus Nohre 1952 – 1958
Kammarrättsrådet Bengt Stjerndahl 1958 - 2004
Tekn Dr Johan Stjerndahl 2005 -

Kontakt

Välkommen att kontakta stiftelsen skriftligen

Epost: info@pontusnohresstiftelse.se

Postadress:
Landsfiskal Pontus Nohres och hans moder Anna-Karin Johanssons stiftelse
c/o Stjerndahl
Fyrverkarbacken 32
112 60 Stockholm

Anvisningar

Här finner du anvisningar för att göra en ansökan

Anvisningarna finns här i PDF-format. De beskriver detaljerat hur du skapar konto och vilken information som behöver inkluderas för att göra en ansökan.

Ladda ner Anvisningar.pdf

Gå vidare till Ansökan